B.H.V. Basis - wbls

Wim Basic Life Support
E.H.B.O & B.H.V. training
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

B.H.V. Basis

B.H.V.
Er zijn geen specifieke opleidingseisen voor bedrijfshulpverleners.
De wet stelt alleen dat BHV’ers snel en juist moeten kunnen handelen bij gevaarlijke situaties die in het bedrijf kunnen voorkomen.
Die staan in de risico-inventarisatie en evaluatie.
In de basis opleiding word u getraint en opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen.
Zo weet een bhv’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen.
Een bhv’er leert bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen, een pand ontruimen en een beginende brand teblussen
Verplichtingen bedrijfshulpverlening
In de arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening.
Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer bhv'ers aan te wijzen.
Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal bhv’ers moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.
Als het bedrijf bhv’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren.
Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen ook contacten onderhouden met de betrokken externe hulpverleningsorganisaties wanneer er zich een ongeval voordoet.
Een bhv training is maat werk een bhv training voor een kinderdagverblijf zal anders zijn als een training voor een productiebederijf
Een training is altijd maatwerk kies daarom voor W.B.L.S
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu